I mindful yoga förenar vi kropp och själ. Det innebär att vi blir medvetna om vår andning, rörelsen, hållningen, tankar och känslor medan vi övar. Vi jobbar med yogapositionerna långsamt och medvetet. Vi tillåter oss att känna, erkänna och acceptera vad som än kommer upp i kroppen och i sinnet utan att döma.

Det är en upptäcktsresa där vi varje ögonblick blir medvetna om fysiska sensationer och känslor i hela kroppen och får en möjlighet att bara uppleva dessa som de är, ögonblick för ögonblick.

Med nyfiket sinne undersöker och välkomnar vi allt som kommer upp så gott vi kan, även våra kroppars begränsningar. Detta är en möjlighet för oss att utforska hur vi förhåller oss till det som kommer upp och försiktigt släppa på våra försvar, undersöka våra gränser och försöka att inte överskrida dessa eller konkurrera med oss själva eller med andra.

I denna klass börjar vi och slutar med en centrerande övning som sittande meditation eller savasana (död mans position) och vi jobbar sedan med stående och liggande mjuka Hatha yogapositioner i en långsam takt.