Mindfulness meditation är en systematisk metod för att fokusera vår uppmärksamhet. Vi lär oss att ta ett steg tillbaka från det som distraherar oss, frustrerar oss, irriterar oss, bekymrar oss och som stressar och utmattar oss.

I dessa klasser kommer vi att öva oss i olika mindfulnessövningar där vi använder oss av vår andning och flera av våra sinnen; känseln, hörseln, seendet, lukten. Vi kommer att lägga märke till vad som kommer och går i vårt sinne, kropp och hjärta, samt kommer vi att upptäcka tankemönster och invanda beteenden. Det enda vi behöver göra är att observera allt som kommer till oss utan att värdera. Dessa koncentrationsmetoder är mycket värdefulla. Kroppens respons till stress minskas och vårt känslomässiga och fysiska välbefinnande förbättras.

Genom mindfulness meditation utvecklar vi ett nytt sätt att se på våra tankar, känslor, och erfarenheter, vi låter oss inte översvämmas av dessa, vi bara iakttar dem och sedan går vi vidare. Vi får ett lugnt och klart sinne som gör att vi kan se saker och ting mer objektivt, så som de egentligen är.