Mindfulness-based stress reduction (MBSR) utbildningen introducerades på 1980-talet av den amerikanska molekylärbiologen Jon Kabat-Zinn och är den mest undersökta och erkända mindfulnesskursen.

MBSR är ett åttaveckors program i stresshantering där man lär sig mindfulness meditation och andra tekniker som har visat sig dramatiskt minska stress och förbättra välbefinnande för människor med olika svårigheter och bekymmer.

I utbildningen lär du dig att använda de dynamiska processerna av mindfulness för att relatera direkt till det som händer i ditt liv och ta ansvar för det. Du lär dig att medvetet och systematiskt arbeta med och hantera det du möter i livet; stress, smärta, ilska, sorg, sjukdom, utmaningar och krav i vardagslivet på ett varsamt sätt. Steg för steg förändrar du ditt sinne och förändrar ditt liv.

Detta program är för alla som vill ta en aktiv roll i sin hälsa och välbefinnande. Det är för alla som vill ge sig själva ett andrum, som bryr sig om sin egen hälsa och vill sluta rusa igenom livet, särskilt i denna allt snabbare, alltmer komplicerade och ofta stressiga liv.

Vilka är fördelarna med MBSR?

MBSR lär dig praktiska metoder som hjälper dig att:

Att delta i ett MBSR-program är ett effektivt sätt att utveckla dina egna inre resurser för att leva varje dag med mer balans och sinnesro. Förmågan till Mindfulness finns medfödd i var och en av oss men vi behöver övning och stöd för att utveckla den.

MBSR programmets innehåll:

Vi kommer under 8 veckor att träffas en gång i veckan i ca två och en halv timmar och vi kommer att ha en tyst heldagsretreat under söndagen efter grupptillfälle sex.

Programmet är upplevelsebaserat och varje klass innehåller:

Deltagarna förväntas göra dagliga hemuppgifter med hjälp av inspelade mindfulnessövningar och olika informella sätt att göra mindfulness en del av vardagen.

Hur kommer jag igång?

Det första steget att delta i MBSR programmet är att delta i ett introduktionsseminarium där du kommer att få information om programmet, träffa läraren och kan ställa frågor som du kanske har om programmet.

Introduktionsseminariet är gratis, och förpliktar dig inte till att anmäla dig till programmet. Det är öppet för alla som är intresserade av att lära sig om MBSR eller som ett första steg för att anmäla sig till programmet. Att delta i ett introduktionsseminarium krävs av alla deltagare innan de registreras.

Önskar du efter genomgången introduktion att gå 8-veckorsprogrammet kommer du att få fylla i en mer omfattande anmälan där du bl.a får beskriva eventuella fysiska och psykiska problem, medicinering eller tidigare skador som du kan ha ådragit dig. För att värna om att du ska få ut så mycket som möjligt av programmet vill vi se att det inte finns något som hindrar ditt deltagande i MBSR-programmet. Ibland ringer vi för att få mer information. Ser vi sedan inga hinder är du varmt välkommen och du betalar kursavgiften.

Datum vårterminen 2019
Introseminariet: Måndag 7/1 kl 17:30
Kurstillfällen: 8 Måndagar 21/1, 28/1, 4/2, 11/2, 18/2, 25/2, 4/3, 11/3, kl 17:30 - ca kl 20:00.
Heldag: Söndag 3/3, kl 9:00 - ca kl 15:00.
Antal deltagare: 6-20
Kursmaterial: Kursmaterial ingår samt nedladdningsbara guidade meditationer
Rekommenderad litteratur: Jon Kabat-Zinns bok ”Vart du än går är du där”
Priser: 4.500 kr inklusive moms för privatpersoner. 4.500 kr exklusive moms för företag.