Sunny Corner Yoga AB värnar om din integritet, och det är viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Här får du information om vad vi gör med dina personuppgifter.

Personuppgifter vi samlar in

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du bokar klass eller kurs, gör en fakturabetalning, besöker våra webbsidor, gör en anmälan till kurs, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, eller liknande.

Ansvarig för personuppgifter

Ansvarig för personuppgifter är Sunny Corner Yoga AB, organisationsnummer 559164-9909. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på info@sunnycorner.se.

Delning

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part i de fall vi inte måste på grund av lagkrav. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Sunny Corner Yoga. Dock har vi så klart en hel del tjänsteleverantörer själva. Till exempel så vår vår epostleverantör reda på din epost address när du skickar epost till oss och vår bank får reda på ditt telefonnummer när du betalar med Swish. Sunny Corner Yoga vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot otillbörlig åtkomst.

Lagring

Vi sparar dina uppgifter av olika anledningar och olika länge. Vissa uppgifter, relaterade till vår bokföring, finns det lagkrav på att vi måste spara i minst sju år. Andra uppgifter, såsom till exempel kring dina Swish betalningar, har vi ingen direkt kontroll över hur länge de sparas, utan de lagras av vår tjänsteleverantör. Allmänt så sparar vi dock inte dina uppgifter längre än vi behöver; vi rensar vårt kundregister varje år, och tar då bort kunder vi inte har sett det senaste året. Vill du att vi tar bort information om dig tidigare än så kan du be oss att göra det genom att skicka epost till oss på info@sunnycorner.se.