Syftet är att göra yoga och dess positiva och välgörande effekter tillgänglig för alla barn och ungdomar. Min ambition är att ge en positiv upplevelse av yoga till våra barn och ungdomar. De ska få bra möjligheter och hjälpmedel att Må Bra, både fysiskt och psykiskt! Yoga erbjuder verktyg att hantera bland annat starka känslor, släppa på stress och spänningar.

Att röra på sig är mycket viktig för alla barns och ungdomars utveckling, inlärning och i deras vardagsliv inte minst i dagens samhälle där stillasittandet har blivit allt mer vanligt. Yoga inbjuder till rörelseglädje, kan göra rörelsen lustfylld och öppna upp för att barnen ska även röra sig aerobiskt. Yoga ökar barnens kroppskännedom, självkännedom, tillit till sig själva, flexibilitet och styrka. De lär sig att respektera sina och andras gränser.

Yoga kan utöver de fysiska positiva effekterna få även andra positiva effekter på barn och ungdomars välbefinnande. Yoga kan ge bra verktyg för avslappning och återhämtning, en inre lugn plats, ökar koncentrationen och fokus, man får bra verktyg att hantera en stressfylld dag och livets utmaningar senare i livet. Genom lämpliga yogapositioner (asanas) för åldern, andningslekar, andningsövningar, lekar, sagor och avslappning kommer vi att ha en härlig stund tillsammans!

Våra ungdomar mår allt sämre i dagens samhälle och i skolan, de är så stressade och pressade från många håll. Den psykiska ohälsan med diagnoser som bland annat depression, ångest, tvång, ätstörningar, suicidtankar, har ökat väldigt mycket och det är oroväckande. Genom yoga kan våra ungdomar utgå från sig själva och sin kropp, sina egna förutsättningar på ett kravlöst sätt, de kan stärka kroppen, upptäcka och lära känna sin kropp och sina känslor, få bättre självkänsla och få bra redskap för att hantera vardagens och livets utmaningar. Yoga kan öka deras välbefinnande och återhämtning!

I yoga utgår vi alltid från oss själva, vår kropp och våra förutsättningar. Yoga är kravlös, befriad från tävling, jämförelser och prestationer. Vi dömer inte oss själva, vi är istället snälla mot oss själva. I yoga duger vi alla precis som vi är!

Barnyoga

Yoga för barn från 7 till 11 år.

Familjeyoga

Kom och ha roligt tillsammans med ditt barn, 2-6 år!

Tonårsyoga

En stund för återhämtning från en stressig och kravfylld vardag.
Yoga för tonåringar, 12-16 år.